Miesięczne archiwum: Luty 2013

Druga strona czasu i przestrzeni

Trochę się to wszystko rozmyło. Mam w sobie coraz mniej zapału i kreatywnej dzikości nie znającej ograniczeń, poczucia tworzenia rzeczy pięknych, fajnych i zmieniających świat na lepsze. Kolejne szare istnienie wpadło do rzeki zmierzającej w jednym kierunku. Zastanawia mnie tylko to, czy iskierka zgasła kompletnie czy może kiedyś znowu zapłonie ognisko niczym nieograniczonej wyobraźni.

Nie mam depresji. Nie skaczę z radości. Jestem spokojną wyspą.